Ek Eğitim Modülleri

Birikim Oyunu ve/veya Mikro İş Oyunu eğitimlerine katılan kişiler, ihtiyaçları doğrultusunda ek eğitim modüllerine başvuru gerçekleştirerek eğitimlere katılım gösterebilirler.

İstihdam Edilebilirlik Eğitim Modülü

Sparkassenstiftung olarak, yeni mezunların kendi cevaplarını ve kariyer yollarını bulmalarını sağlamak amacıyla “İstihdam Edilebilirlik’ eğitim modülünü oluşturduk.

İstihdam Edilebilirlik eğitim modülünün temel amacı, yeni mezunları iş dünyasına hazırlamak ve eğitim sürecinden istihdama geçişlerine destek olmaktır.

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!
Temel Finansal Okuryazarlık Eğitim Modülü

Sparkassenstiftung olarak, “Temel Finansal Okuryazarlık’’ eğitim modülünün, potansiyel ve mevcut girişimcileri desteklemek açısından oldukça önem taşıdığına inanıyoruz. Bu eğitim modülünün temel amacı işletme sahiplerinin iş hayatında karşılarına çıkabilecek her türlü finansal bilgiyi edinmeleri ve karşılaşılabilecekleri finansal durumların farkında olmalarını sağlamaktır.   Böylelikle işletme sahiplerinin başarılı ve işletmelerin sürdürülebilir olması desteklenecektir.

Bu eğitim modülü, girişimci olmanın gerektirdiği ilke ve yöntemleri öğrenmek isteyen ve lise öğrencilerini de içeren, tüm bireyler için hazırlanmıştır. Temel Finansal Okuryazarlık eğitim modülü, kişisel koşullara dayanarak ve finansal refahı geliştirerek doğru finansal kararlar için gerekli beceri, tutum ve davranışların bir kombinasyonu olarak nitelendirilebilir.

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!
İş ve Ticaret Hukuku Eğitim Modülü

Sparkassenstiftung olarak “İş ve Ticaret Hukuku’’ eğitimi modülünü; potansiyel ve var olan girişimcileri desteklemek, Türk hukuk sisteminde yer alan iş ve ticaret hukukunun temel kavramları hakkında bilgi verebilmek amacıyla hazırladık. 

Bu eğitim modülü, Türkiye'deki iş ve ticaret hukuku ile ilgili temel teknik bilgiler ve ilgili tüm güncel düzenlemeler hakkında da bilgi içermektedir.  Bu kapsamda eğitim modülü, girişimcilere ticari faaliyetleri konusunda yasal yolları göstermeyi ve onları bu konularda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!
Vergilendirme ve Muhasebe Eğitim Modülü

Sparkassenstiftung olarak, “Vergilendirme ve Muhasebe” bilgisinin, Türkiye'de yaşayan potansiyel ve mevcut girişimciler için gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Bu nedenle Sparkassenstiftung olarak, girişimcilerin finansal koşullarını Türkiye'deki vergi düzenlemeleri açısından değerlendirmelerini sağlamak ve bu finansal bilgi birikimlerini aktarmak amacıyla “Vergilendirme ve Muhasebe Eğitim Modülü”nü oluşturmaya karar verdik.

Bu eğitim modülü, girişimcilere, işletmelerinin mali durumlarını ve Türkiye'deki vergilendirme mevzuatlarını dikkate alarak, kaynakları uygun şekilde değerlendirmeyi ve gelecekte işletmeyi nasıl ileriye götüreceklerini aktarmaktadır. 

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!
E-Ticaret Eğitim Modülü

Sparkassenstiftung olarak, potansiyel ve mevcut işletmelerin e- ticaret ile daha fazla müşteriye daha düşük maliyetler ile ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla ”E-Ticaret’’ eğitim modülünü hazırladık. 

Katılımcılar E-ticaret eğitim modülünün sonunda; Türkiye’de e-ticaret ve e-ticaretin gelecekteki potansiyeli hakkında bilgi edinebilecek, e-ticaret seçeneklerini ve bu seçeneklerin yasal gereksinimlerini öğreneceklerdir.

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!
Ağ Kurma Eğitim Modülü

Sparkassenstiftung olarak, potansiyel ve mevcut girişimciler için doğru iş ilişkileri kurma yollarını aktarmak amacıyla ‘’Ağ Kurma’’ eğitim modülünü hazırladık.

Bu eğitim modülünün temel amacı, potansiyel ve mevcut girişimcilerin Türkiye’deki ağ oluşturmak için var olan mevcut yöntemleri ve araçları daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır.

Ağ Kurma eğitim modülü, girişimcilerin iş bağlantıları kurmalarını ve sonucunda ortaya çıkan iş fırsatlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerini amaçlar. Girişimcilerin çoğu, kendilerine ve işletmelerine iş ağı kurma konusunda gerekli araçlara ve bütçeye ulaşmakta zorluk yaşarlar. Bu eğitim modülü, farklı ölçekteki işletmelere uygun bütçeler ile iş ağı kurma olanakları olduğunu göstermektedir.

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!
Kültürel Duyarlılık Eğitim Modülü

Sparkassenstiftung olarak, “Kültürel Duyarlılık’’ eğitim modülünü oluşturduk. “Kültürel Duyarlılık eğitim modülünün temel amacı, potansiyel ve mevcut girişimcilerin Türkiye'deki iş kültürünü daha derinlemesine incelemelerini sağlamaktır. Buna ek olarak, ülkedeki yaygın iş uygulamalarını şekillendiren, çoğunlukla bilinçaltında oluşan düşünceleri ve eğilimleri açıklamaya yardımcı olur.

Kültürel Duyarlılık Eğitim Modülü, kültürel çeşitliliğin hem teorisini hem de gerçek dünyadaki yansımalarını sunar. Katılımcıları, farklı kültürlerin önceliklerini düşünmeye davet eder. Kendi kültürleriyle benzeyen ayrışan noktaları anlamalarına ve buna göre davranmalarına  yardımcı olur.

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!
Pazarlama ve Markalaşma Eğitim Modülü

Sparkassenstiftung olarak, potansiyel ve var olan girişimcilerin işletmelerini en etkin şekilde konumlandırmaları ve müşterilerinin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamaları amacıyla “Pazarlama ve Markalaşma Eğitim Modülü” nü oluşturduk.

“Pazarlama ve Markalaşma Eğitim Modülü” nün temel amacı, marka konumlandırma ve hedef kitleye göre pazarlama stratejisi oluşturma gibi temel adımların nasıl atılması gerektiğini örnek uygulamalar ile destekleyerek aktarmaktır.

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!
İş Planı Geliştirme Eğitim ve Koçluk Modülü

Sparkassenstiftung tarafından hazırlanan, “İş Planı Geliştirme Eğitim ve Koçluk Modülü”, potansiyel ve mevcut girişimcilere, kredi ya da finansman elde etmek, iş modeli hazırlamak ve iş modellerini yapılandırma yetisi kazandırmayı amaçlar.

İş Planı Geliştirme Eğitim ve Koçluk Modülü, katılımcıların kendi işlerini kurma ve geliştirme konusunda yardım sağlarken, girişimcilerin Türkiye’deki destek fonlarına erişmelerini kolaylaştıracaktır. Eğitim modülünün içeriği; bir iş planı fikri olan ve kendi işletmesini kurmak ya da geliştirmek isteyen girişimcilere yöneliktir.  

İş Planı Geliştirme Eğitim ve Koçluk  Modülü’nün tamamlanmasının ardından, katılımcılar arasından belirlenen kişilere alanında uzman kişiler tarafından koçluk eğitimleri verilecektir.

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!
Afet Yönetimi ve Deprem Destek Hizmetleri

Sparkassenstiftung tarafından oluşturulan “Afet Yönetimi ve Deprem Destek Hizmetleri” modülünün temel amacı, Türkiye’de Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi sonrası farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sunulmakta olan çeşitli destek hizmetlerinin depremden etkilenen kişiler ile buluşturulması ve bundan sonra yaşanabilecek afetler ile ilgili özellikle afet öncesi, sırasında ve sonrasında neler yapılması ile ilgili faydalı bilgilerin paylaşılmasına yöneliktir.

Modülün ikincil amacı ise özellikle deprem bölgesinde ikamet eden mevcut ve potansiyel girişimciler için faydalı olabilecek kamu, STK’lar ve bankaların işletmelere yönelik sunmakta olduğu mali destekler konusunda bilgilerin aktarılmasıdır.

Broşür Klip Deprem Destek Hizmetleri Şimdi Kaydolun!
Kredi İhtiyacı Değerlendirme Eğitim Modülü

Sparkassenstiftung tarafından hazırlanan, “Kredi İhtiyacı Değerlendirme Eğitim Modülü” ile girişimciler, genişletilmiş bir bakış açısı ve güncel bilgiler ışığında finansal tablolarla birlikte kredi ihtiyaçlarını, kredinin işlevini ve amacını, kredi almanın ön koşullarını ve geri ödeme planının önemini öğrenecekler ve kendi işletmeleri için uygulayacaklardır.

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!
İletişim Becerileri Eğitim Modülü

Sparkassenstiftung olarak potansiyel ve mevcut girişimcilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin günlük ve iş yaşamlarında kurdukları iletişim becerilerini güçlendirmek ve bu konuda geliştirilen güncel iletişim ipuçlarını aktarmak amacıyla “İletişim Becerileri Eğitim Modülü” nü oluşturduk.

Eğitim modülünün temel amacı; katılımcılarının etkili iletişim yöntemlerini benimseyerek iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmaktır.

Katılımcılar, bu eğitim modülünün sonunda; etkili iletişim için aktif dinleme ve açık ifade kurma becerilerinin geliştirecek, sözsüz iletişim unsurlarını anlayacak, kuşaklar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri göz önünde bulundurarak yeni neslin öğrenim sürecinde fark yaratabilecek yöntemleri deneyimleyecek, iletişim alanında öne çıkan koçluk yaklaşımı ve kolaylaştırıcılık konularında bilgi sahibi olacaktır.

Broşür Klip Şimdi Kaydolun!