İŞ OYUNLARI

Alman Yapımı bir başarı modeli, dünya çapında bir ilke imza atıyor!

German Sparkassenstiftung (DSIK) tarafından yenilikçi ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlamak amacıyla yaratılan "oyun" temelli eğitim modülleri, tüm dünyada uluslararası bir marka haline gelmiştir. 1990’lardan bu yana DSIK, gelişmekte ve kalkınmakta olan ülkelerdeki profesyonellerin ve yöneticilerin eğitimi için “İş Oyunları”nı geliştirmiş ve kullanmıştır. Simülasyon yoluyla öğrenme deneyimi, sadece teoride anlatılan bilginin çok ötesindedir. Oyun içerisindeki etkileşim, pratik uygulamalar ve oyunu kazanma motivasyonu yüksek bir öğrenme başarısını beraberinde getirir. Katılımcılar oyun süresince bir grup içerisinde ve etkileşim halinde hareket ederler. Her birey kendi grubu içerisinde yönetici rolü üstlenerek bir bankanın, bir mikro finans kuruluşunun, küçük ölçekli bir işletmenin ve hatta bir hanenin işlemlerini, karar alma süreçlerini simülasyon yolu ile deneyimler. Böylece katılımcılar, kendi bilgilerini doğrudan kullanma ve diğer katılımcıların deneyimlerinden faydalanarak var olan bilgilerini geliştirme imkânı bulurlar.

Gruplar içerisindeki görüş ayrılıkları ve tatlı rekabet, öğrenme sürecinin tamamlayıcı parçalarındandır. Gerçek hayatın yansıması olan simülasyonlar, katılımcılarına hata yapma ve risk alma şansı verirler. Gerçek hayatın aksine simülasyonda alınan hatalı kararlar sadece sanal bir sermaye üzerinde zarara yol açar. Alınan her kararın bir sonraki simülasyon turuna etkisi vardır. Tur sonuçlarının açıklanması ile birlikte , rakip takımların performansı değerlendirilir ve her takım kazanmak için hedefleri doğrultusunda farklı stratejiler belirler. Bu sebepten ötürü, alınan kararların sonuçlarının analiz edilmesi ve nedenlerin belirlenmesi simülasyonun en temel öğrenme hedeflerindendir. DSIK tarafından özel eğitim almış olan uluslararası ve yerel eğitmenler, her bir turun sonuçlarını katılımcılar ile birlikte değerlendirir ve derinlemesine analiz eder.

German Sparkassenstiftung (DSIK) farklı hedef grupları için 4 İş Oyunu sunmaktadır. Doksanlı yıllardan bu yana DSIK, 90’dan fazla ülkede, 317.120’den fazla katılımcıya, yaklaşık 8.981 eğitim vermiştir. Bu eğitimler mükemmel sonuçlar ve yüksek oranda katılımcı memnuniyeti ile tamamlanmıştır.

Şu anda Türkiye’de, yürütülen projeler kapsamında “Birikim Oyunu”, “Mikro İş Oyunu” ve “Çiftçi İş Oyunu” eğitimleri hedef kitleye aktarılmaktadır. Bu eğitimler deneyimli yerel eğitmenler tarafından verilmektedir. Eğitim materyalleri ve ek materyaller Türkçe olarak mevcuttur. İçerik Türkiye’deki kültürel faktörler ve gereksinimler göz önüne alınarak uyarlanmıştır.

Birikim Oyunu

Birikim Oyunu, aile bütçesini başarılı bir şekilde yönetmek ve birikimlerini artırmak isteyen aileler, genç yetişkinler ve küçük ölçekli aile işletmeleri için oldukça etkili bir eğitim aracıdır.

Daha fazla bilgi için

Mikro İş Oyunu

Mikro İş Oyunu; uygulamada nasıl başarılı ve sürdürülebilir olunacağını öğrenmek isteyen yeni kurulmuş işletmeler, mikro işletmeler ve gelişmek isteyen küçük işletmeler için etkileşimi yüksek bir eğitimdir.

Daha fazla bilgi için

Çiftçi İş Oyunu

Çiftçi İş Oyunu; uygulamada nasıl başarılı ve sürdürülebilir olunacağını öğrenmek isteyen küçük toprak sahibi çiftçiler, gelişmek isteyen çiftçiler ve tarım işletmeleri için etkileşimi yüksek bir eğitimdir.

Daha fazla bilgi için

Mikro Finans Kuruluşu (MFI) Yönetimi Eğitimi

Mikro Finans Kuruluşu Yönetimi Eğitimi en iyi yönetim uygulamalarıyla bir Mikro Finans Kuruluşunun performansının nasıl geliştirileceğini öğrenmek isteyen kıdemli ve orta kademe yöneticiler ile yüksek potansiyel sahibi kişiler için etkileşimi yüksek bir eğitimdir.

Daha fazla bilgi için