Afet ve Acil Durum Destek Haritalandırması

Ülkemizi derinden etkileyen Şubat 2023 depremleri sonrası, bölgede yardım yapan kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, ulusal kurum ve kuruluşların sunmakta olduğu hizmetlere dair detaylı listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Sparkassenstiftung olarak; mikro, küçük ve orta ölçekli girişimcileri ve işletmeleri desteklediğimiz projemizin pilot illerinden biri olan Gaziantep’te işletmelere yönelik mali destekler sunan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bankaların sunmakta olduğu hizmetlere dair detaylı listeyi de aşağıda bulabilirsiniz.

Deprem Bölgesine Yardım Yapan Uluslararası Organizasyonlar
KURULUŞ ADI AÇIKLAMA DESTEK TÜRÜ BAĞLANTI
CARE International
 • Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli olarak 8 Şubat'tan itibaren depremden etkilenen birçok ilde binlerce kişiye termal giysi, battaniye, içme suyu, hijyen seti ve portatif tuvalet dağıtımı yapılmaktadır.
 • Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'da çeşitli belediyelere 56 ton pirinç, mercimek ve bulgur ile 16 ton un dağıtılmıştır.
Türkiye'deki mevcut programları geniş ölçekte yanıt verecek şekilde uyarlarken, depremlerin ardından hemen ek kaynaklar seferber etmeye başlamıştır.
 • İnsani Yardım
Danimarka Mülteci Konseyi (DRC)
 • Acil yardım, psikososyal destek ve Türkiye'de insanların malzeme alabilmesi için kupon yardımı yapmıştır.
 • Psikososyal Destek
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
 • İnsani yardım desteği için belediyelerle iş birliği içinde, deprem bölgesinde oluşturulan 11 mutfakta çalışan ve sarf malzemeleri masraflarını üstlenerek aktif olarak hizmet verilmesini sağlamaktadır.
 • Ekonomik kalkınmaya yönelik proje planlamalarını devam etmektedir.
 • İnsani Yardım
 • Ekonomik Kalkınma
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBRD)
 • EBRD, Türkiye'nin depremden etkilenen bölgesine 1,5 milyar avroya kadar yatırım yapacağını açıklamıştır.
 • Deprem yardımı kapsamında altyapı yatırımlarını ve bir KOBİ kredi limitlerinin arttırılacağı belirtilmiştir.
 • EBRD, toparlanma ve yeniden yapılanmada özel sektörü destekleyecek destek paketleri düzenlemeleri yapacağını belirtmiştir.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisini gidermek için önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye'nin güneydoğu bölgesine 1,5 milyar Euro'ya kadar yatırım yapmayı planlamaktadır.
EBRD müdahalesi, etkilenen şehirlerde beşeri sermayeyi, geçim kaynaklarını ve istihdamı korumak için bölge ekonomisinin toparlanmasını, yeniden inşasını ve yeniden bütünleşmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Banka'nın yardım paketi, depremlerden doğrudan etkilenen işletmeler ve bireyler için yerel bankalara kurul onaylı 600 milyon Euro'luk kredi limitlerini ve ayrıca bölgedeki iyileştirme ve yeniden inşa çabalarına katılan şirketlere özel sektörün rolünü güçlendiren yeni kredileri içerecektir.
EBRD ayrıca, Hatay ve Gaziantep gibi belediyelerle güçlü işbirliği geçmişine dayanarak, etkilenen şehirlerde sürdürülebilir altyapının yeniden inşasını destekleyecektir. Ayrıca fonları, güneydoğu bölgesi ile ülkenin geri kalanı arasındaki bağlantıyı yeniden kurmak için demiryolu ağının yeniden inşasına odaklayacağını açıklamıştır.
 • Özel Sektör Destekleri
 • KOBİ Destekleri
Hayata Destek
 • Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere Şanlıurfa, Adana, Mardin, Diyarbakır'da insani yardım operasyonu sağladı.
 • Geçici barınakların su ve sanitasyon altyapısını karşılamaya yönelik WASH (Su, Sanitasyon ve Hijyen) çabalarına odaklanılmıştır.
 • Afet bölgesinde barınak, gıda güvenliği ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek hizmetleri sunulmaktadır.
 • İnsani Yardım
Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi(ICMPD)
 • Proje uygulayıcı kurumlar ve Göç İdaresi ile birlikte çözüm üretilerek insani yardım sağlanmaktadır.
 • Orta ve uzun vadede hibe alan kurumlarla (Odalar, Üniversiteler, Teknoparklar vb.) çözüm üretilmesi planlanmaktadır.
 • İnsani Yardım
 • Ekonomik ve Sosyal Uyum
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) il düzeyindeki talepleri doğrultusunda ILO da çocuklara ve yetişkinlere 2500 giyim seti, 3600 hijyen kutusu, 2 bin sıcak yemek ve gıda kolisi dağıttı.
 • Pazarcık, Kahramanmaraş, Reyhanlı ve Antakya, Hatay illerinde toplam 1.500 adet kış çadırı, 3.600 adet uyku tulumu ve 2.600 adet yastık dağıtılmıştır. Ayrıca depremden etkilenen çocuklara oyun çadırları kurulması ve depremzedelere psikososyal destek sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.
 • Etkilenen nüfus ve işletmelerle ilgili hızlı bir saha araştırması başlatmış ve depremlerin sosyal ortaklar ve istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin bir rapor hazırlamaktadır.
 • ILO ayrıca BM tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan Acil Yardım Çağrısı (Flash Appeal Türkiye) kapsamında istihdam yoğun altyapı yatırımları ve enkaz kaldırma faaliyetleri için destek çağrısında bulunmuştur.
ILO Ülke Ofisi, krizin başlangıcından itibaren ve Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım koordinasyon yapısı çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), sosyal ortaklar ve kalkınma ortaklarıyla mevcut projelerin faaliyetleri acil yardıma dönüştürebilmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.
 • İnsani Yardım
İsveç Büyükelçiliği
 • Depremden etkilenen ülkeleri desteklemek için 117 milyon SEK katkıda bulunmuştur.
 • Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve BM Merkezi Acil Müdahale Fonu aracılığıyla acil insani destek şeklinde toplam 37 milyon SEK bağışlamıştır.
 • İnsani Yardım
Katar Hayır Kurumu
 • Ayni ve mali kaynaklar aktarılmıştır. Çadır, barınma, gıda, sağlık ve ısınma desteği sağlanmıştır.
 • Türk ve Suriyeli depremzedeler için sahada bir acil durum müdahale ekipleri bulunmaktadır.
 • Ekonomik ve sosyal güçlendirme projesinin katılımcıları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 • İnsani Yardım
Suriye Amerikan Tıp Derneği “SAMS”
 • SAMS, Suriye'nin kuzeybatısındaki etkilenen bölgede en az 36 tıbbi tesisin yanı sıra ilk depremin merkez üssünün yakınında bulunan Gaziantep bölge ofisini de desteklemektedir.
 • Tıbbi Destek
SPARK
 • Bölge için İhtiyaç Analizi yapmaktadır.
 • Ortak çalıştığı kurumların operasyonlarını iyileştirmek ve depremden zarar gören bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
 • Tedarik zincirlerini iyileştirerek yardım ve yeniden inşa çabalarına doğrudan katkıda bulunan işletmeleri desteklemektedir.
 • Etkilenen bölgelerdeki girişimcilik faaliyetlerini yeniden etkinleştirmek için çalışmalar başlatmıştır.
 • Girişimcileri, etkilenen şirketlerini yeniden inşa etmeleri için mali araçlar, hibeler, ayni ve teknik destekle desteklemek üzere faaliyete geçmiştir.
 • Öğrenciler için karma ve çevrimiçi eğitimi kolaylaştırmak için yüksek öğretim kurumlarıyla çalışmaktadır.
 • Öğrencilerin ve yüksek öğretim kurumlarının yüksek öğrenime devam etmeleri için ihtiyaç duydukları hasarlı teknik ekipmanın yenilenmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Devam etmekte olan bazı projeler deprem nedeniyle revize edilmiştir.
 • İnsani Yardım
 • KOBİ'lere, KOBİ'lere ve Girişimcilere Destek
 • Eğitime Desteği
Sparkassenstifkung Türkiye
 • Destek haritası hazırlanmıştır.
 • KOBİ'leri ve girişimcileri desteklemek için kısa vadede 100.000 Euro aktarmıştır.
Uzun vadede KOBİ'lerin fonlara erişimi planlanacak ve desteklenecektir. Verilmekte olan eğitimlerin içeriğinin değişeceği ve psikolojik destek ekleneceği, online eğitimler ile hedef kitlelere ulaşılacağı belirtilmiştir.
 • KOBİ'lere ve Girişimcilere Destek
UN-Birleşmiş Milletler (BM)
 • BM, müdahaleyi hızlandırmak için Merkezi Acil Durum Müdahale Fonundan 50 milyon dolar aktarmıştır.
 • 16 Şubat'ta BM, Nisan ayına kadar Türkiye'de 5,2 milyon kişiye hayat kurtaran yardım sağlamak için 1 milyar dolarlık bir ani çağrı başlamıştır.
Birleşmiş Milletler ve kuruluşları afet değerlendirme uzmanlarını; arama ve kurtarma ekiplerini koordine ederek; acil yardım, gıda, tıbbi malzeme, termal battaniye ve diğer hayat kurtarıcı malzemeleri sağlama faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • İnsani Yardım
UNDP-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
 • 500.000 ABD Doları, BM'nin Merkezi Acil Durum Müdahale Fonundan (CERF), UNDP iç kaynakları ve diğer 1,3 milyon ABD Dolarını kapsayan yeniden yönlendirilen proje fonlarından aktarılan bütçe, bölgede kullanılmak üzere aktarılmıştır.
 • UNDP, Doğa Koruma Merkezi (DKM) ile ortaklaşa çalışarak Hatay'a 110.000 ABD Doları tutarında atık yönetimi ve sanitasyon ekipmanı kurmuştur.
 • UNDP, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışarak afetten etkilenen bölgelerde yaşlılara ve engellilere (PwD'ler) sosyal bakım, sevk hizmetleri ve tekerlekli sandalye ve yetişkin bezi gibi temel ekipman sağlamak için “mobil gündüz bakım merkezleri” kurmuştur.
 • Hatay'da UNDP, yerel kadın kooperatiflerinden oluşan bir birlik olan KEDV ile birlikte çalışarak, zor durumdaki kişilere sıcak yemek dağıtılmaktadır ve aynı zamanda en çok etkilenen yerel üreticilerden gıda malzemeleri satın almak için bir mobil mutfak kurulmuştur.
 • UNDP, etkilenen bölgenin dışına sığınan binlerce yerinden edilmiş kişiye yardım etme çabasıyla, küçük işletmelere danışmanlık desteği, hedefli mesleki eğitim sağlamak ve geçim kaynaklarını kaybedenlerin eski günlerine dönmelerine yardımcı olmak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte çalışmaktadır.
 • UNDP, depremlerde hasar gören yeri doldurulamaz kültürel miras eserlerinin korunmasına yardımcı olacak ekipman ve uzmanlık desteği sağlayacaktır.
 • İnsani Yardım
 • KOBİ'lere Destek
 • Kültürel Mirasa Destek
UNHCR-Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
 • UNHCR, toplamda 15.000 çadır, 50.000 battaniye, 50.000 şilte ve hijyen kiti, kışlık giysi, barınak, yemek pişirme malzemesi vb. acil durum malzemeleriyle sahada destek sağlamıştır.
 • İnsani Yardım
UN FAO- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
 • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, sulama sistemleri, yollar, pazarlar ve depolama kapasitesi dahil olmak üzere depremden zarar gören tarım sektörü altyapısının rehabilitasyonunda sonraki adımları belirlemek için Hükümet ile yakın bir şekilde çalışmaktadır.
 • Birleşmiş Milletler Türkiye Hızlı Çağrısı kapsamında FAO, önümüzdeki üç ay içinde acil geçim desteği ve koşulsuz nakit transferleri ile etkilenen onbir ilin tamamında kırsal kesimde yaşayan 900.000 kişiye ulaşmak için 25 milyon dolar bütçe talep etmiştir.
 • Tarımsal Destek
UN IOM-Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü
 • Uluslararası Göç Örgütü, Türkiye ve Kuzeybatı Suriye'deki etkilenen nüfusların acil ihtiyaçlarını karşılamak için 161 milyon ABD doları tutarında bir çağrı başlattı.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği ile kırsal kalkınma destekleri, KOBİ'ler, evde istihdam, acil durum yardımı, yetkinliği artırma, nakde erişim desteği, mikro işletmelere destek ve sağlık alanlarında destek sağlanmıştır.
 • Sağlık Bakanlığı ile enkazdan çıkan kişilerin rehabilitasyon ve sağlık hizmetlerine yardımda bulunmuştur.
 • AFAD koordinasyonunda dağıtılan 200.000 adet malzeme (çadır, kışlık ekipman vb.) ile çevre bölgelere de destek vermeyi planlamaktadır.
 • İnsani Yardım
 • KOBİ'lere ve Girişimcilere Destek
 • Sağlık Hizmetleri
UNOCHA-Birleşmiş Milletler İnsani İşler KoordinasyonOfisi
 • İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek, yemek, çadır, sıcak tutan kışlık giysiler, battaniye, şilte ve mutfak takımları dağıtıldı ve etkilenen bölgelere tıbbi malzeme ve personel sevk edilmiştir.
 • Psikososyal destek sağlanmakta, çocuk dostu alanlar ve kadınlar için güvenli alanlar oluşturmaktadır.
 • İnsani Yardım
 • Psikososyal Destek
UN WHO -Dünya Sağlık Örgütü
 • Depremden etkilenen 400.000 kişiye ulaşmak için sağlık malzemeleri göndermiştir.
 • Uluslararası yardım talebine cevaben, DSÖ'nün Acil Sağlık Ekipleri girişimi, afetten etkilenen yaralılara ve en savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için etkinleştirilirmiştir.
 • İnsani Yardım
 • Sağlık Hizmetleri Desteği
UN WFP- Dünya Gıda Programı
 • Acil yemek ve yardım dağıtımı yapılmaktadır.
 • Gıda yardımı Türkiye ve Suriye’de yaklaşık 1,7 milyon kişiye ulaşmıştır.
 • İnsani Yardım
UN Women -BM Kadın
 • Temel malzemelerin dağıtımı, psiko-sosyal destek ve haklar ve hizmetlerle ilgili kritik bilgiler gibi acil ihtiyaçların karşılanması faaliyetlerini yürütmektedir.
 • Kadın işletmelerine ve kooperatiflere destek gibi kadınların geçim kaynaklarının restorasyonunu destekleyecek programlar hazırlamaktadır.
 • Projelerden arta kalan fonlar acil yardım, hijyen kiti veya nakdi yardım gibi yardımlara dönüştürülmektedir.
 • Flash Appeal ile deprem bölgesinde kullanılmak üzere 1 Milyar Dolarlık finansman talep etmiştir.
 • 20.000 kişilik bir konteyner kentte, Koç Holding ile birlikte kadın ve kız çocuklarına yönelik psiko-sosyal destek, hukuki danışmanlık desteği ve son olarak belediyelere kapasite artırım desteği vermektedir.
UN Women Türkiye, genel acil ve uzun vadeli müdahalenin kadın ve kız çocuklarının ihtiyaç ve önceliklerini tam olarak dikkate almasını sağlamak için BM sisteminin geri kalanıyla da yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.
 • İnsani Yardım
Birleşik Arap Emirlikleri BAE + Suudi Arabistan Krallığı
 • Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerin kurbanlarına 236 kargo uçağı yardım sağlamıştır.
 • Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerin kurbanlarına 131 milyon dolar yardımda bulunmuştur.
 • İnsani Yardım
Welthungerhilfe
 • Welthungerhilfe bu amaçla şimdiden 1.000.000 € acil durum yardımı sağladı.
 • Hayata geçirdikleri projeler ve ortakları ile birlikte depremin ilk gününden itibaren Gaziantep, Hatay, Maraş, Adıyaman ve Malatya illerinde barınma, gıda, hijyen ürünleri ve psikososyal destek desteği sağladılar.
 • Şahinbey Kadın Kooperatifi'ni Gaziantep il ve ilçelerinde günlük 4 bin kişiye geçici olarak sıcak yemek dağıttı.
 • İnsani Yardım
World Vision
 • 19.155 kişiye ısınma malzemesi ulaştırılmıştır.
 • 12.753 kişiye hazır ve sıcak yemek verilmiştir.
 • 11.985 kişiye, temel ihtiyaç maddelerini satın almak için nakit para ve kupon sağlanmıştır.
 • İnsani Yardım
Zakat Foundation of America Türkiye Temsilcilik Ofisi
 • Adıyaman'da toplam 1000 kişinin barınmasını sağlayacak “Geçici Çadır Barınma Alanı” kurulmuştur. Alan içindeki hizmetler arasında eğitim, psikososyal destek, sağlık, hijyen ve gıda yardımı yer almaktadır.
 • İhtiyaç sahiplerine gıda ve gıda dışı yardım sağlanmaktadır.
 • İnsani Yardım
 • Psikososyal Destek
Building Markets
 • Yerel enstitülerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Depremden etkilenen bölgelerdeki birçok noktada yemek dağıtımı için bir proje yürütülmektedir.
 • Depremden etkilenen KOBİ'ler için İş Geliştirme ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.
 • Bölge genelinde İhtiyaç Analizi gerçekleştirmiştir.
 • Partnerleriyle birlikte depremden etkilenen KOBİ'lere finansal olarak doğrudan destek sağlamaktadır.
 • İnsani Yardım
 • Geçim Kaynağı
 • Ekonomik ve Sosyal Uyum
Relief International
 • 6 adet gezici klinik ile sağlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Kışa hazırlık malzemeleri, hijyen paketleri, tıbbi malzeme ve psikososyal destek sağlanmaktadır.
 • İnsani Yardım
 • Sağlık Hizmetleri
Dünya Doktorları Derneği (Doctors of the World/Médecins du Monde - Turkey) Dünya Doktorları Derneği (Doctors of the World/Médecins du Monde - Turkey) silahlı çatışma, şiddet, doğal afet, hastalık, kıtlık, yoksulluk ve dışlanmadan etkilenen nüfusun sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran Türkiye merkezli bir insani yardım sivil toplum kuruluşudur. DDD'nin Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alan projesi, Hatay'daki deprem felaketi gibi insani krizlerden etkilenen çeşitli kadın, kız çocuğu ve çocukların korunması ve güçlendirilmesi için kilit bir stratejidir. Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alan, kadınların ve kız çocuklarının kendilerini fiziksel ve duygusal olarak güvende hissettikleri resmi veya gayri resmi bir yerdir. Hatay güvenli alanı, kadınlar ve kız çocukları için:
 • Sosyalleşmek ve sosyal ağlarını ve iyileşme fırsatlarını yeniden inşa etmek
 • Güvenli ve damgalayıcı olmayan çok sektörlü cinsiyete dayalı şiddete müdahale hizmetlerine (psikososyal, CSÜS, tıbbi vb.) erişmek
 • Kadın hakları, sağlık, CSÜS ve diğer hizmetlerle ilgili konularda bilgi almak.
 • ÇŞB ekiplerinin faaliyet alanı olan 5 ilçeden (Hatay'ın Samandağ, Antakya, Defne, Altınözü ve Kırıkhan ilçeleri) yararlanıcılar bu alanı kendi güvenli alanlarını oluşturmak için kullanmaktadır.
 • İnsani Yardım
 • Psikososyal Destek
 • Sağlık Hizmetleri
Deprem Bölgesine Yardım Yapan Ulusal Kurum ve Kuruluşlar
DEVLET DESTEKLERİ
KURULUŞ ADI AÇIKLAMA DESTEK TÜRÜ BAĞLANTI
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet bölgesine yapılması planlanan her türlü ayni ve nakdi yardım AFAD aracılığıyla sağlanmaktadır. Listede yer alan kurumların belirtilen yardımlarının tamamı AFAD ile koordineli olarak gerçekleştirilmiştir.
 • İnsani Yardım
Türk Kızılay Türk Kızılayı, AFAD ile koordineli olarak çalışmaktadır.
 • Deprem bölgesinde yardım etmek isteyen kuruluşlara malzeme temininin yanı sıra,
 • Deprem bölgesinde erzak, kira, konteyner ve çadır yardımları yapmaktadır.
 • İnsani Yardım
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Depremin yaralarını sarmak ve depremden zarar gören vatandaşların barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli iletişim halinde çalışmaktadır ve bu kurumların acil nakit talepleri Bakanlıkça gecikmeksizin karşılanmaktadır.
 • 100 milyar TL'lik kaynak kamu kurumlarının kullanımına tahsis edilerek ihtiyaç duyulan tüm alanlara kaynak aktarılmıştır.
 • Deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı dikkate alınarak Şubat ayında Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere 7,5 milyar TL'lik ek nakit aktarılmıştır.
 • AFAD'ın talebi üzerine, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD’a yaklaşık 22 milyar TL nakit transfer edilmiştir.
 • Deprem bölgesinde memur ve emeklilerin Şubat ayı maaşları peşin ödenmiştir.
 • Depremde zarar gören her aileye 10.000 TL, taşınanlara 15.000 TL verilecektir.
 • Deprem bölgesindeki illere kendi araçlarıyla seyahat eden vatandaşların yakıt giderleri karşılanacaktır.
 • Konteyner kentler dışında yaşayacak vatandaşlara aylık 3.000 TL - 5.000 TL arasında kira yardımı sağlanacaktır.
 • Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100.000 TL nakdi yardım yapılacaktır.
 • Deprem sonrası dönemde Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında daha fazla şirketin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve ülke genelinde depremin ekonomik faaliyetler ve ticari işletmeler üzerindeki etkisinin artırılması amaçlanmaktadır. Olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla açıklanan KGF paketi 100 milyar TL artırılarak 350 milyar TL'ye çıkarılmıştır.
 • Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında; 10 milyar TL kefalet limiti, yaklaşık 11,3 milyar TL kredi hacmi ve en fazla 12 ay ödemesiz olmak üzere 60 ay vadeli Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi hayata geçirilmiştir. 36 ay ödemesiz olmak üzere azami 120 ay vadeli, 10 milyar TL teminat limitli ve yaklaşık 11,2 milyar TL kredi hacmine sahip Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi devreye alınmıştır.
 • Halihazırda deprem bölgesinde Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında kredi kullanan işletmelerden; 31.12.2023 tarihine kadar yeniden yapılandırma komisyonu alınmamasına karar verilmiştir.
 • Deprem nedeniyle iş yeri ve/veya iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından yapılan Hazine faiz destekli kredi ödemeleri 6 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Ayrıca son 3 yılda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 75.000 TL'ye varan faiz/hibe desteği alan esnaf ve sanatkarlara Hazine faiz destekli kredilerden yararlanma imkânı sağlanacaktır.
 • Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilerin hazine faiz destekli kredileri 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Çiftçilere büyükbaş (sığır, manda) hayvan başına 500 TL, küçükbaş (koyun, keçi) hayvan başına 50 TL yem desteği sağlanacaktır.
 • Mazot ve gübre destekleri deprem bölgesindeki çiftçilere ayni yerine nakdi olarak ödenecektir.
 • Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve rulo ve kıyılmış tütün üreten kooperatiflerin bu ürünlerin satışında yüzde 55 oranındaki ÖTV oranı yüzde 50 indirimli olarak uygulanacaktır.
 • Afet bölgesi ilan edilen bölgelerde büyükbaş, küçükbaş, keçi, kovan ve kümes hayvanları zarar gören yetiştiricilere besi ve besleme amaçlı şeker yardımı yapılacaktır.
 • Olağanüstü hal ilan edilen illerde Kısa Çalışma Ödeneği koşullarını sağlayamayanlara Nakdi Ücret Desteği verilecektir.
 • İstihdamı korumak amacıyla olağanüstü hal süresince sınırlı haller dışında iş akdinin feshi yasağı getirilecektir.
 • Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilk etapta 3 ay görev kapsamına giren un ve benzeri gıda maddeleri, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlara bağışlanacaktır.
 • Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde KDV iadesini kolaylaştırıcı tedbirler alınmıştır.
 • Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki borçlulara ilişkin olarak, bankalar, deprem tarihinden önce, vergi daireleri tarafından, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve PTT A.Ş. Banka üzerindeki haciz kaldırılarak vatandaşların nakit varlıklarını bu zorlu süreçte kullanabilmeleri sağlanmıştır.
 • Deprem tarihi itibariyle bu illerdeki mükelleflerin 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki vergi borçları ertelenmiştir.
 • Mücbir sebep süresince; beyanname ve beyannamelerin verilme süreleri 15 Ağustos 2023, bu beyanname ve beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Halen kullanımda olan 7256 ve 7326 numaralı kanunlar kapsamında 2023 yılı Mart, Mayıs ve Temmuz aylarında ödenecek taksitlerin ödeme koşulları; mücbir sebeplerin bitiş tarihini takip eden Ağustos, Ekim ve Aralık 2023'e kadar uzatılmıştır.
 • Mücbir sebeplerin başlamasından önce tahakkuk etmiş ve bu tarihlerden sonra ödenmesi gereken her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresi ile 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2023 sonuna kadar uzatılmıştır.
 • Diğer taraftan; bu kapsamdaki mükelleflerden 2023 yılının ilk geçici vergi dönemi için geçici vergi beyannamesi talep edilmeyecektir.
 • Ayrıca deprem bölgesinde yer alan borçluların vergi dairelerine olan borçları da faizsiz olarak en fazla 24 ay taksitle ödenecektir.
 • Deprem felaketi nedeniyle, deprem kapsamında yurt genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının 31/07/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapacakları ödemelerde, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge aranmayacaktır.
 • Borcun bulunmadığına dair belge alınabilmesi için ertelenen borç tutarının %10'unun ödenmesi zorunluluğu 31/07/2023 tarihine kadar kaldırılmıştır.
 • Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından vadesi gelen veya vadesi 6 ay olan borçların vadesinin bugünden itibaren 6 aya ertelenmesine ve müşterilere ek kolaylıklar sağlanmasına karar verilmiştir.
 • Ayrıca, ortak ATM'den yapılacak işlemlerden ücret alınmamasına karar verilmiş ve Risk Merkezi, mücbir sebebin meydana geldiği yerde ikamet/iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin, kredi riski, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerinin Mücbir Sebepler Yönetmeliği çerçevesinde bildirilmesi gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, deprem bölgesindeki illerde kurulu şirketlere 6 Şubat-30 Nisan 2023 tarihleri arasında ihracat ve reeskont kredileri ile yatırım avans kredilerinin geri ödemelerinde 180 güne kadar faizsiz vade uzatımı sağlıyor.
 • Ayrıca deprem öncesi kullanılan bu kredilere 6 aylık ek sözleşme kapatma süresi verildi.
 • Deprem bölgesi sakinlerinin 6 Şubat tarihi itibariyle vadesi dolacak veya 6 ay içinde vadesi dolacak kredilerinin ertelenmesi durumunda teminat tesisi ve zorunlu karşılık kriterlerinden muaf tutulmalarına, KOBİ kredileri harcama karşılığı belge uygulamasına tabi tutulmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na satılmasına izin verilmiştir.
 • DASK, internet sitesi ve E-Devlet üzerinden alınan hasar ihbarının yanı sıra AloDask 125 Afet Çağrısı merkezi üzerinden 7/24 hizmet vermeye başladı. Uzman atamaları başladı. Kesintisiz hizmet için seyyar deprem TIR'ı bölgeye sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnşaat Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yıkım, acilen yıkılan ve ağır hasarlı bina tespitleri de DASK tarafından kullanılmaya başlandı. Yıkılan binalar için acil tazminat süreçleri başlatılmıştır.
 • İnsani Yardım
 • Finansal Destek
 • İnsani Yardım
 • Tarım Desteği
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Yetiştiricilere bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş (sığır, manda) hayvan başına 500 TL, küçükbaş (koyun, keçi) hayvanlara ise 50 TL destek ödemesi yapılacak. Yetiştiricilere yapılacak ödemeler, Bakanlık tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır.
 • 2 bini büyükbaş hayvan olmak üzere 4 bin çadır, hayvanlar için bölgeye gönderilecektir.
 • Hayvan başına 10 günlük yem ihtiyacını karşılayacak miktarda yem dağıtılacaktır.
 • Tarım Desteği
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
 • Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle annesi, babası veya velisi hayatını kaybeden okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine, 2022-2023 eğitim öğretim yılında, örgün eğitime sonuna kadar devam etmeleri kaydıyla, ücretsiz yatılılığa yerleştirilip yerleştirilmediğine bakılmaksızın aylık eğitim desteği verilecektir.
 • Eğitim Desteği
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
 • Kısa Çalışma Ödeneği: Deprem nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma süresinin en az üçte biri oranında geçici olarak azaltılması veya işyerindeki faaliyetlerin en az dört hafta süreyle tamamen veya kısmen durdurulması durumunda gelir desteği sağlamak amacıyla sigortalıya üç ayı geçmemek üzere destek sağlanacaktır.
 • Finansal Destek
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
 • 13.000 öğrenciye her öğrenci için bir defa olmak üzere toplam 23.000.000 TL eğitim yardımı yapılacaktır.
 • Bölge illerine su, gıda ve giyecek gibi insani yardımlar ulaştırılmıştır.
 • Eğitim Desteği
 • İnsani Yardım
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB)
 • Deprem bölgesindeki işletmelerin 2023 yılı için KOSGEB'e olan borçları ile afette hayatını kaybeden KOBİ temsilcilerinin tüm borçları silinecektir.
 • Mikro işletmelere 250 bin liraya, küçük işletmelere 500 bin liraya ve orta ölçekli işletmelere 1 milyon liraya kadar 3 yıl vadeli kredi desteği sağlanacaktır.
 • Finansal Destek
İpekyolu Kalkınma Ajansı
 • Depremden zarar gören 11 ilde sosyal girişimcilik seferberliği başlamıştır.
 • Çadır ve konteynerlerde kalan kadın ve gençlerin istihdama katılması için Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Bütünleşme Projesi (SEECO) kapsamında çağrı yapılmıştır. Sosyal Alımı Destekleme Çağrısı başvurulara açıktır. Bu kapsamda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 ilde yeni harcamalar hayata geçirilecektir.
 • Girişimcilerin ürettikleri ürünler büyük firmalar tarafından satın alma garantili olarak alınacaktır. Konteynerlerden kurulacak üretim tesisleri ile deprem sonrası sosyo-ekonomik kalkınma teşvik edilecektir.
 • Bu çağrı ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin'de 57 geçim tesisi kurulacak. Kalkınma Ajansları ve yerel yönetimlerin iş birliği ile konteynerden dönüştürülecek tesisler, öncelikle kadın ve gençlerin girişimcilik ekosistemine adım atmasını sağlayacak. Yaklaşık 500 girişimciye makine ve teçhizat alımı için 5, 10 ve 15 bin euro hibe verilecektir.
 • Finansal Destek
 • İnsani Yardım
Halk Bankası
 • Halkbank Finans'tan 7 milyar TL nakit olmak üzere toplam 16 milyar TL katkı sağlanmıştır.
 • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde; KOBİ sınırına kadar gerçek ve ticari işletmelere kullandırılan kredi borçları/taksitleri, tüm kredi kartı borçları ve gayri nakdi kredi komisyonları talep durumuna bakılmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Afet bölgesindeki diğer 6 ilde (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) depremden zarar gören ve talepte bulunan müşteriler de bu fırsattan faydalanacaktır.
 • 2023 yılı boyunca; Bireysel ve kurumsal kredi kartı yıllık ücreti, üye iş yeri ve POS aylık ücreti alınmayacaktır.
 • Afet bölgesindeki diğer 6 il ise; (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) KOBİ sınırına kadar gerçek ve ticari işletmelere kullandırılan kredi borçları/taksitleri ile tüm kredi kartı borçları talepten bağımsız olarak 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Deprem felaketinde hayatını kaybedenler; Tüm müşterilerin (Şahıs ve şahıs şirketleri) kredi borçları anapara ve faizi ile birlikte silinecektir.
 • 6 ay ödemesiz dönem, depremden zarar gören bireysel müşteriler için 36 aya kadar vade; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz 36 ay vadeli kredi destek paketleri sunulmaktadır.
 • Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımlanacaktır.
 • Deprem bölgesindeki şubelerden işlem yapacak müşterilerden bankacılık işlem hizmet komisyonu alınmayacaktır.
 • Paraf kredi kartı ile AFAD ve Türk Kızılayı'na yapılacak bağışlar faizsiz taksitlerle ödenebilecektir.
 • Finansal Destek
Vakıf Bank
 • VakıfBank Finans Grubu deprem bölgesine 12 milyar TL’si nakit olmak üzere, 21 milyar TL’lik destek sağlamaktadır.
 • Deprem bölgesinde kredi geri ödemelerini faizsiz olarak ertelenmektedir.
 • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırılmış olan tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçları/taksitleri, gayri nakdi kredi komisyonlar, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmiştir.
 • Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilde (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretleri alınmayacaktır.
 • 250.000 TL’ye kadar olan tarım kredileri talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Afet bölgesindeki diğer 6 ilde (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ), gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olan tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçları/taksitleri talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçları silinecektir.
 • Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel ve şahıs firması müşterilerinin borçları, anapara ve faizleriyle birlikte silinecektir.
 • Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilere özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine ve çiftçilere 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturulmuştur.
 • İlk günden itibaren bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımlanmıştır.
 • Deprem bölgesindeki şubelerden işlem yapacak müşterilerden bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu alınmayacaktır.
 • Finansal Destek
Ziraat Bankası
 • Ziraat Finans Grubu'ndan Deprem Bölgesine 35 Milyar TL'lik Destek sağlanmıştır.
 • Ticari işletmelere kullandırılan kredi borçları/taksitleri, tüm kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları KOBİ limitine kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak 31.08.2023 tarihine kadar talebe bakılmaksızın ertelenmiştir.
 • KOBİ limitine kadar ticari işletmelere kullandırılan kredi borçları/taksitleri ve tüm kredi kartı borçları talep durumuna bakılmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar faizsiz olarak 1 ay ertelenmiştir.
 • Finansal Destek
ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI/STK'LAR
KURULUŞ ADI AÇIKLAMA DESTEK TÜRÜ >BAĞLANTI
Ahbap Platformu
 • Gıda desteği
 • Bebek ürünleri ve yardım
 • Yenileme
 • Ulaşım yardımı
 • Ev yardımı
 • Giyim yardımı
 • Barınma / barınma yardımı
Ahbap Platformu üzerinden 1 milyar TL'nin üzerinde yardım toplanmış ve yukarıda belirtilen malzemeler alınarak bölgede dağıtılmıştır.
 • İnsani Yardım
Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD/ASAM)
 • AFAD, T.C. Hatay Valiliği, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü ve TC Sağlık Bakanlığı Hatay İl Sağlık Müdürlüğü gibi kamu kurumlarıyla işbirliği içinde arama kurtarma faaliyetleri, yardım malzemesi dağıtımı, çocuk koruma, sağlık danışmanlığı ve psikososyal destek faaliyetleri yürütülmektedir.
 • İnsani Yardım
 • Sağlık Hizmetleri
Ensar Vakfı
 • Türkiye genelinde 6 bin 590 yatak kapasiteli 62 yurdu depremzedelerin kullanımına açmıştır
 • İnsani Yardım
IDEMA
 • SPARK'ın desteklediği "İhtiyaç Analizi" ile bölgedeki durum değerlendirmesi çalışmalarında ortak kuruluş olarak destek vermektedir.
 • Gaziantep Ticaret Odası ile Bölgesel İyileştirme Merkezi projesine ortaktır.
 • Araştırma Çalışmaları
 • Bölgesel Ekonomik Kalkınma
Ahmet Batat/Genel Müdür
İnsani Yardım Vakfı (İHH)
 • 1728 kişiden oluşan acil yardım dağıtım ekibi ile gıda, barınma, giyim gibi birçok alanda deprem bölgesine yardım ulaştırmaktadır.
 • Bölgede 364 bin 850 kişiye sıcak yemek dağıtmıştır. 2 seyyar aşevi depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtmaya devam etmektedir.
 • Gıda, giyecek ve su gibi ürünlerin bulunduğu 166 tır depremden etkilenen illere gönderilmiştir.
 • İnsani Yardım
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM)
 • 3500 adet battaniye ve yorgan, 18 bin adet yün hırka, eldiven, atkı ve bere, 5 bin yağmurluk, 1 tır ıslak mendil, bebek bisküvisi, çocuk bezi, kadın hijyen seti, 20 bin temizlik ve hijyen seti, 2 tır temel gıda, 1 tır Su, 2 tanker yakıt, 30 ton gıda ve deprem bölgesine teslim edilen 1000 adet powerbank bölgede dağıtılmıştır.
 • İnsani Yardım
Türkiye Gençlik Vakfı Vakfı (TÜGVA)
 • Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine gönderilen battaniye, kuru gıda, giyim, hijyen paketi, elektrik malzemesi, ısıtıcı, çadır, atkı ve bere seti, bebek maması olmak üzere 645 bin kolinin dağıtımını sağlamıştır.
 • İnsani Yardım
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)
 • Bölgeye 2 bin 950 pike, 1291 yorgan ve battaniye, 1340 nevresim, 222 elektrikli soba, 1050 giysi gönderildi. Ayrıca bölgeye 10 bin sandviç, 1828 paket helva, pekmez, zeytin, peynir, 1158 bebek maması, 725 koli farklı ebatlarda bebek bezi, 500 koli ıslak mendil, 1000 koli hijyen ürünü de ulaştırıldı. insani yardımın kapsamı 500 adet powerbank, 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet yazıcı, 5 kutu A4, 160 takım ofis ve kırtasiye malzemesi de Hatay AFAD merkezine gönderilmiştir.
 • Kahramanmaraş, Elbistan'a günlük 1000 kişiye hizmet veren mobil mutfak kazandırmıştır.
 • İnsani Yardım
Türkiye İş Bankası
 • İş Bankası, ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bölgede meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dahil silmektedir.
 • İş Bankası, bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için hazırlanan 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli bölgeye özel, avantajlı faiz oranıyla kredi kullandıracaktır.
 • Banka, depremzedelerin eğitimine katkı sağlama kapsamında 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim dönemleri için depremlerde annesini ve/veya babasını kaybeden çocukların Darüşşafaka'da okumaya hak kazanacaklarının eğitim giderleri İş Bankası tarafından karşılanacaktır.
 • AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve Dostları'ndan yapılan bağışlar 6 ay vade farksız taksitle ödenebilecektir.
 • Ekonomik Kalkınma
Türk Grameen Mikrofinans Programı
 • 4.000.000 TL'lik mikro kredinin kapatılması için çalışmalar başlatılmıştır.
 • Kapatılamayan krediler de en az üç ay ertelenecektir
 • Bölgede 5 milyon liralık ürün dağıtılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir.
 • Ekonomik Kalkınma
 • İnsani Yardım
Halil Orhan –TGMP, Genel Müdür
Aslıhan Köksal- TGMP, TGMP Strateji ve İş Geliştirme Direktör Yardımcısı
Türk Girişim ve İşadamları Konfederasyonu TÜRKONFED
 • TÜRKONFED üyeleri tarafından bugüne kadar deprem bölgesinde tespit edilen tüketim ve giyim malzemeleri, pişmiş yemek, mazot olmak üzere toplam 166 tır; 391 sığınma konteynırı, 1.000'den fazla çadır, 4 aşevi, 5 binden fazla kişiye hizmet verebilecek 3 seyyar mutfak, 1.000'den fazla gıda mağazası, 100'e yakın seyyar tuvalet ve banyo, 15 binden fazla yatak, 96 iş makinesi, 245 tır 3 jeneratör, 1.000'e yakın ısıtıcı, 20 binin üzerinde battaniye ve 21 bin defin malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır.
 • Konaklama hizmeti veren bazı üyeler otellerini depremzedeler için açmıştır. Uluslararası arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde ulaşım ve lojistik ihtiyaçları karşılanırken, AFAD aracılığıyla yapılan nakdi yardımlar da TÜRKONFED üye ağı üzerinden afet bölgesine gönderilmiştir.
 • İnsani Yardım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • 09 Şubat (Perşembe) itibariyle 392 tır deprem bölgesine ulaşmıştır. Bölgeye toplam 260 tır gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 132 tır giyecek ve battaniye, 41.136 ısıtıcı, 1946 iş makinesi, vinç, jeneratör, 405 konteyner ve çadır, 105 seyyar tuvalet teslim edilmiştir.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatmıştır. AFAD, 365 Oda ve Borsa koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, firmaların ayni yardımları ve iş makineleri tırlarla deprem bölgesine sevk edildi. Bu kapsamda jeneratör, iş makinası, çadır, tüplü ocak, ısıtıcı, battaniye, hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, mont, bisküvi çeşitleri, aydınlatma malzemeleri, kahvaltılık paket, mama, çocuk bezi, minder, yorgan, mont, ayakkabı, giyim, su, süt, bakliyat, gıda ürünleri, hijyen ve temel ihtiyaçlar bölgeye ulaştırılmıştır. Yardımlar, TOBB bünyesinde oluşturulan Kriz Masası'ndan koordine edilmektedir.
 • Bölgeden yapılacak hammadde alımları için “Deprem Bölgesinden Tedarikçim” eşleştirme programı başlatılmıştır.
 • İnsani Yardım
 • Ekonomik Kalkınma
Gaziantep Ticaret Odası (GTO)
 • Gaziantep'ten diğer bölgelere de desteklenebilecek bir yapı olan Bölgesel İyileştirme Merkezi kurulmaktadır. Söz konusu merkez ile ekonomik ve sosyal açıdan etkilenen bölgelerde eğitim, kültür, turizm, tarım, hayvancılık, barınma, istihdam ve psikolojik destek alanlarında insani yardım, işletmelere yönelik çalışmalar, bölgenin yeniden yapılandırılması konularında projeler geliştirilmesi teşvik edilecektir.
 • İnsani Yardım
 • Ekonomik Kalkınma
 • Sosyal Destek
Figen Çeliktürk-İş Geliştirme Uzmanı
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
 • YARIDA KALMASIN-2023 BURS FONU / KESİLMEYİN-2023 BURS FONU - Depremden etkilenen vatandaşlar ve ailelerine 2.500 TL'lik burs için 3 milyon TL ek ödeme sağlayacaktı.
 • Eğitim Desteği
Türkiye Eğitim Derneği (TED)
 • Türkiye Eğitim Derneği depremde anne ve babasını kaybeden çocuklara 2023 yılı için 13.250 TL burs verecektir.
 • Eğitim Desteği
SENED VAKFI
 • Depremden etkilenen 11 ilde halka her türlü insani yardım dağıtılmıştır.
 • İnsani Yardım
Fadi Kurd Arabo
Yeryüzü Doktorları (Doctors Worldwide Türkiye)
 • Acil yardım ve temel sağlık hizmetleri ile psikososyal destek sağlanmıştır. Ayrıca bölgedeki 5.000'den fazla kişiye temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmıştır. Toplamda, deprem bölgesinde 68.188 kişiye ulaşılmıştır.
 • YYD, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerinde deprem bölgesinde temel sağlık hizmetleri, cerrahi operasyonlar ve psikososyal destek branşlarında gönüllü sağlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda bölgeye ilaç, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçların ulaştırılmasına destek sağlamıştır.
 • İnsani Yardım
 • Sağlık Desteği
Gaziantep’te İşletmelere Yönelik Mali Destekler
DEVLET DESTEKLERİ
KURULUŞ ADI AÇIKLAMA DESTEK TÜRÜ BAĞLANTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Depremin yaralarını sarmak ve depremden zarar gören vatandaşların barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli iletişim halinde çalışmaktadır ve bu kurumların acil nakit talepleri Bakanlıkça gecikmeksizin karşılanmaktadır.
 • 100 milyar TL'lik kaynak kamu kurumlarının kullanımına tahsis edilerek ihtiyaç duyulan tüm alanlara kaynak aktarılmıştır.
 • Deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı dikkate alınarak Şubat ayında Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere 7,5 milyar TL'lik ek nakit aktarılmıştır.
 • AFAD'ın talebi üzerine, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD’a yaklaşık 22 milyar TL nakit transfer edilmiştir.
 • Deprem bölgesinde memur ve emeklilerin Şubat ayı maaşları peşin ödenmiştir.
 • Depremde zarar gören her aileye 10.000 TL, taşınanlara 15.000 TL verilecektir.
 • Deprem bölgesindeki illere kendi araçlarıyla seyahat eden vatandaşların yakıt giderleri karşılanacaktır.
 • Konteyner kentler dışında yaşayacak vatandaşlara aylık 3.000 TL - 5.000 TL arasında kira yardımı sağlanacaktır.
 • Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100.000 TL nakdi yardım yapılacaktır.
 • Deprem sonrası dönemde Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında daha fazla şirketin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve ülke genelinde depremin ekonomik faaliyetler ve ticari işletmeler üzerindeki etkisinin artırılması amaçlanmaktadır. Olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla açıklanan KGF paketi 100 milyar TL artırılarak 350 milyar TL'ye çıkarılmıştır.
 • Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında; 10 milyar TL kefalet limiti, yaklaşık 11,3 milyar TL kredi hacmi ve en fazla 12 ay ödemesiz olmak üzere 60 ay vadeli Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi hayata geçirilmiştir. 36 ay ödemesiz olmak üzere azami 120 ay vadeli, 10 milyar TL teminat limitli ve yaklaşık 11,2 milyar TL kredi hacmine sahip Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi devreye alınmıştır.
 • Halihazırda deprem bölgesinde Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında kredi kullanan işletmelerden; 31.12.2023 tarihine kadar yeniden yapılandırma komisyonu alınmamasına karar verilmiştir.
 • Deprem nedeniyle iş yeri ve/veya iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından yapılan Hazine faiz destekli kredi ödemeleri 6 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Ayrıca son 3 yılda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 75.000 TL'ye varan faiz/hibe desteği alan esnaf ve sanatkarlara Hazine faiz destekli kredilerden yararlanma imkânı sağlanacaktır.
 • Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilerin hazine faiz destekli kredileri 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Çiftçilere büyükbaş (sığır, manda) hayvan başına 500 TL, küçükbaş (koyun, keçi) hayvan başına 50 TL yem desteği sağlanacaktır.
 • Mazot ve gübre destekleri deprem bölgesindeki çiftçilere ayni yerine nakdi olarak ödenecektir.
 • Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve rulo ve kıyılmış tütün üreten kooperatiflerin bu ürünlerin satışında yüzde 55 oranındaki ÖTV oranı yüzde 50 indirimli olarak uygulanacaktır.
 • Afet bölgesi ilan edilen bölgelerde büyükbaş, küçükbaş, keçi, kovan ve kümes hayvanları zarar gören yetiştiricilere besi ve besleme amaçlı şeker yardımı yapılacaktır.
 • Olağanüstü hal ilan edilen illerde Kısa Çalışma Ödeneği koşullarını sağlayamayanlara Nakdi Ücret Desteği verilecektir.
 • İstihdamı korumak amacıyla olağanüstü hal süresince sınırlı haller dışında iş akdinin feshi yasağı getirilecektir.
 • Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilk etapta 3 ay görev kapsamına giren un ve benzeri gıda maddeleri, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlara bağışlanacaktır.
 • Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde KDV iadesini kolaylaştırıcı tedbirler alınmıştır.
 • Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki borçlulara ilişkin olarak, bankalar, deprem tarihinden önce, vergi daireleri tarafından, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve PTT A.Ş. Banka üzerindeki haciz kaldırılarak vatandaşların nakit varlıklarını bu zorlu süreçte kullanabilmeleri sağlanmıştır.
 • Deprem tarihi itibariyle bu illerdeki mükelleflerin 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki vergi borçları ertelenmiştir.
 • Mücbir sebep süresince; beyanname ve beyannamelerin verilme süreleri 15 Ağustos 2023, bu beyanname ve beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Halen kullanımda olan 7256 ve 7326 numaralı Kanunlar kapsamında 2023 yılı Mart, Mayıs ve Temmuz aylarında ödenecek taksitlerin ödeme koşulları; mücbir sebeplerin bitiş tarihini takip eden Ağustos, Ekim ve Aralık 2023'e kadar uzatılmıştır.
 • Mücbir sebeplerin başlamasından önce tahakkuk etmiş ve bu tarihlerden sonra ödenmesi gereken her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresi ile 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2023 sonuna kadar uzatılmıştır.
 • Diğer taraftan; bu kapsamdaki mükelleflerden 2023 yılının ilk geçici vergi dönemi için geçici vergi beyannamesi talep edilmeyecektir.
 • Ayrıca deprem bölgesinde yer alan borçluların vergi dairelerine olan borçları da faizsiz olarak en fazla 24 ay taksitle ödenecektir.
 • Deprem felaketi nedeniyle, deprem kapsamında yurt genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının 31/07/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapacakları ödemelerde, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge aranmayacaktır.
 • Borcun bulunmadığına dair belge alınabilmesi için ertelenen borç tutarının %10'unun ödenmesi zorunluluğu 31/07/2023 tarihine kadar kaldırılmıştır.
 • Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından vadesi gelen veya vadesi 6 ay olan borçların vadesinin bugünden itibaren 6 aya ertelenmesine ve müşterilere ek kolaylıklar sağlanmasına karar verilmiştir.
 • Ayrıca, ortak ATM'den yapılacak işlemlerden ücret alınmamasına karar verilmiş ve Risk Merkezi, mücbir sebebin meydana geldiği yerde ikamet/iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin, , kredi riski, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerinin Mücbir Sebepler Yönetmeliği çerçevesinde bildirilmesi gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, deprem bölgesindeki illerde kurulu şirketlere 6 Şubat-30 Nisan 2023 tarihleri arasında ihracat ve reeskont kredileri ile yatırım avans kredilerinin geri ödemelerinde 180 güne kadar faizsiz vade uzatımı sağlıyor.
 • Ayrıca deprem öncesi kullanılan bu kredilere 6 aylık ek sözleşme kapatma süresi verildi.
 • Deprem bölgesi sakinlerinin 6 Şubat tarihi itibariyle vadesi dolacak veya 6 ay içinde vadesi dolacak kredilerinin ertelenmesi durumunda teminat tesisi ve zorunlu karşılık kriterlerinden muaf tutulmalarına, KOBİ kredileri harcama karşılığı belge uygulamasına tabi tutulmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na satılmasına izin verilmiştir.
 • DASK, internet sitesi ve E-Devlet üzerinden alınan hasar ihbarının yanı sıra AloDask 125 Afet Çağrısı merkezi üzerinden 7/24 hizmet vermeye başladı . Uzman atamaları başladı. Kesintisiz hizmet için seyyar deprem TIR'ı bölgeye sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnşaat Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yıkım, acilen yıkılan ve ağır hasarlı bina tespitleri de DASK tarafından kullanılmaya başlandı. Yıkılan binalar için acil tazminat süreçleri başlatılmıştır.
 • Finansal destek
 • Tarım Desteği
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Yetiştiricilere bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş (sığır, manda) hayvan başına 500 TL, küçükbaş (koyun, keçi) hayvanlara ise 50 TL destek ödemesi yapılacak. Yetiştiricilere yapılacak ödemeler, Bakanlık tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.
 • 2000'i büyükbaş hayvan olmak üzere 4 bin çadır, hayvanlar için bölgeye gönderilecek.
 • Hayvan başına 10 günlük yem ihtiyacını karşılayacak miktarda yem dağıtılır.
 • Tarım Desteği
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
 • Kısa Çalışma Ödeneği: Deprem nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma süresinin en az üçte biri oranında geçici olarak azaltılması veya işyerindeki faaliyetlerin en az dört hafta süreyle tamamen veya kısmen durdurulması durumunda gelir desteği sağlar. Sigortalıya üç ayı geçmemek üzere faaliyette bulunmadığı süre boyunca.
 • Finansal Destek
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Müdürlüğü (KOSGEB)
 • Deprem bölgesindeki işletmelerin 2023 yılı için KOSGEB'e olan borçları ile afette hayatını kaybeden KOBİ temsilcilerinin tüm borçları silinecek.
 • Mikro işletmelere 250 bin liraya, küçük işletmelere 500 bin liraya ve orta ölçekli işletmelere 1 milyon liraya kadar 3 yıl vadeli kredi desteği sağlanacak.
 • Finansal Destek
İpekyolu Kalkınma Ajansı
 • Depremden zarar gören 11 ilde sosyal girişimcilik seferberliği başlıyor. Çadır ve konteynerlerde kalan kadın ve gençlerin istihdama katılması için Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Bütünleşme Projesi (SEECO) kapsamında çağrı yapıldı. Sosyal Alımı Destekleme Çağrısı başvurulara açıktır. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 ilde yeni harcamalar hayata geçirilecek. Girişimcilerin satın aldıkları ürünler büyük firmalar tarafından satın alma garantili olarak alınacaktır. Konteynerlerden kurulacak üretim tesisleri ile deprem sonrası sosyo-ekonomik kalkınma teşvik edilecektir.
 • Bu çağrı ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin'de 57 geçim tesisi kurulacak. Kalkınma Ajansları ve yerel yönetimlerin iş birliği ile konteynerden dönüştürülecek tesisler, öncelikle kadın ve gençlerin girişimcilik ekosistemine adım atmasını sağlayacak. Yaklaşık 500 girişimciye makine ve teçhizat alımı için 5, 10 ve 15 bin euro hibe verilecek.
 • Finansal Destek
 • İnsani Yardım
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI/STK'lar
KURULUŞ ADI AÇIKLAMA DESTEK TÜRÜ BAĞLANTI
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) İnsani yardım desteği için belediyelerle iş birliği içinde çalıştıklarını ve ekonomik kalkınmaya yönelik proje planlamalarını sürdürdüklerini ifade etti.
 • İnsani Yardım
 • Ekonomik Kalkınma
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
 • EBRD, Türkiye'nin depremden etkilenen bölgesine 1,5 milyar avroya kadar yatırım yapacak
 • Kredi limitlerini, altyapı yatırımlarını ve KOBİ odağını içerecek yanıt
 • EBRD, toparlanma ve yeniden yapılanmada özel sektörü destekleyecek
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisini gidermek için önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye'nin güneydoğu bölgesine 1,5 milyar Euro'ya kadar yatırım yapmayı planlıyor.
EBRD müdahalesi, etkilenen şehirlerde beşeri sermayeyi, geçim kaynaklarını ve istihdamı korumak için bölge ekonomisinin toparlanmasını, yeniden inşasını ve yeniden bütünleşmesini desteklemeyi amaçlıyor.
Banka'nın yanıtı, depremlerden doğrudan etkilenen işletmeler ve bireyler için yerel bankalara kurul onaylı 600 milyon Euro'luk kredi limitlerini ve ayrıca bölgedeki iyileştirme ve yeniden inşa çabalarına katılan şirketlere özel sektörün rolünü güçlendiren yeni kredileri içerecektir.
EBRD ayrıca, Banka'nın Hatay ve Gaziantep gibi belediyelerle güçlü işbirliği geçmişine dayanarak, etkilenen şehirlerde sürdürülebilir altyapının yeniden inşasını destekleyecektir. Ayrıca fonları, güneydoğu bölgesi ile ülkenin geri kalanı arasındaki bağlantıyı yeniden kurmak için demiryolu ağının yeniden inşasına odaklayacak.
 • Özel Sektör Destekleri
 • KOBİ Destekleri
Gaziantep Ticaret Odası (GTO)
 • Gaziantep'ten diğer bölgelere de desteklenebilecek bir yapı olan Bölgesel İyileştirme Merkezi kurulmaktadır. Söz konusu merkez ile ekonomik ve sosyal açıdan etkilenen bölgelerde eğitim, kültür, turizm, tarım, hayvancılık, barınma, istihdam ve psikolojik destek alanlarında insani yardım, işletmelere yönelik çalışmalar, bölgenin yeniden yapılandırılması konularında projeler geliştirilmesi teşvik edilecektir.
 • İnsani Yardım
 • Ekonomik Kalkınma
 • Sosyal Destek
Figen Çeliktürk-İş Geliştirme Uzmanı
IDEMA
 • Spark destekli “İhtiyaç Analizi” ile bölgedeki durum değerlendirmesi çalışmaları devam ediyor.
 • Gaziantep Ticaret Odası ile Bölgesel İyileştirme Merkezi projesi ortağı olarak faaliyetleri desteklemektedir.
 • Araştırma Çalışmaları
 • Bölgesel Ekonomik Kalkınma
Ahmet Batat/Genel Müdür
Gaziantep esnaf ve sanatkarlar ODASI
 • Halkbank aracılığıyla esnafa 60 ay vade ve yüzde 7,5 faizle 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatılmıştır.
 • Bu içerikte; Söz konusu krediden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin girişimleriyle 10 Ekim'den önce hem Esnaf Odası'na hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Odaları'na üye olan işletmeler yararlanabilecektir.
 • Finansal Destek
Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)
 • Yeni dönemde insan ve kalkınma odaklı faaliyetler olacak.
 • Ekonomik Kalkınma
Onur Akar, Genel Müdür
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Bölgeden yapılacak hammadde alımları için “Deprem Bölgesinden Tedarikçim” eşleştirme programı başlatılmıştır.
 • Ekonomik Kalkınma
Türk Grameen Mikrofinans Programı
 • 4.000.000 TL'lik mikro kredinin kapatılması için çalışmalar başlatılmıştır.
 • Kapatılamayan krediler de en az üç ay ertelenecektir
 • Bölgede 5 milyon liralık ürün dağıtılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir.
 • Ekonomik Kalkınma
 • İnsani Yardım
Halil Orhan –TGMP, Genel Müdür
Aslıhan Köksal- TGMP, TGMP Strateji ve İş Geliştirme Direktör Yardımcısı
Sparkassenstiftung Türkiye
 • Destek haritası hazırlanmıştır.
 • KOBİ'leri ve girişimcileri desteklemek için kısa vadede 100.000 Euro aktardı.
Uzun vadede KOBİ'lerin fonlara erişimi planlanacak ve desteklenecektir. Eğitimlerinin içeriğinin değişeceğini ve psikolojik destek olacağını, online eğitimler ile hedef kitlelere ulaşılacağını belirtmişlerdir.
 • KOBİ'lere ve Girişimcilere Destek
BANKALAR
KURULUŞ ADI AÇIKLAMA DESTEK TÜRÜ BAĞLANTI
Halk Bankası
 • Halkbank Finans'tan 7 milyar TL nakit olmak üzere toplam 16 milyar TL katkı sağlanmıştır.
 • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde; KOBİ sınırına kadar gerçek ve ticari işletmelere kullandırılan kredi borçları/taksitleri, tüm kredi kartı borçları ve gayri nakdi kredi komisyonları talep durumuna bakılmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Afet bölgesindeki diğer 6 ilde (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) depremden zarar gören ve talepte bulunan müşteriler de bu fırsattan faydalanacaktır.
 • 2023 yılı boyunca; Bireysel ve kurumsal kredi kartı yıllık ücreti, üye iş yeri ve POS aylık ücreti alınmayacaktır.
 • Afet bölgesindeki diğer 6 il ise; (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) KOBİ sınırına kadar gerçek ve ticari işletmelere kullandırılan kredi borçları/taksitleri ile tüm kredi kartı borçları talepten bağımsız olarak 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Deprem felaketinde hayatını kaybedenler; Tüm müşterilerin (Şahıs ve şahıs şirketleri) kredi borçları anapara ve faizi ile birlikte silinecektir.
 • 6 ay ödemesiz dönem, depremden zarar gören bireysel müşteriler için 36 aya kadar vade; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz 36 ay vadeli kredi destek paketleri sunulmaktadır.
 • Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımlanacaktır.
 • Deprem bölgesindeki şubelerden işlem yapacak müşterilerden bankacılık işlem hizmet komisyonu alınmayacaktır.
 • Paraf kredi kartı ile AFAD ve Türk Kızılayı'na yapılacak bağışlar faizsiz taksitlerle ödenebilecektir.
 • Finansal Destek
Türkiye İş Bankası
 • İş Bankası, ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bölgede meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dahil silmektedir.
 • İş Bankası, bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için hazırlanan 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli bölgeye özel, avantajlı faiz oranıyla kredi kullandıracaktır.
 • AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve Dostları'ndan yapılan bağışlar 6 ay vade farksız taksitle ödenebilecektir.
 • Ekonomik Kalkınma
Vakıf Bank
 • VakıfBank Finans Grubu deprem bölgesine 12 milyar TL’si nakit olmak üzere, 21 milyar TL’lik destek sağlamaktadır.
 • Deprem bölgesinde kredi geri ödemelerini faizsiz olarak ertelenmektedir.
 • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırılmış olan tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçları/taksitleri, gayri nakdi kredi komisyonlar, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmiştir.
 • Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilde (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretleri alınmayacaktır.
 • 250.000 TL’ye kadar olan tarım kredileri talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Afet bölgesindeki diğer 6 ilde (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ), gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olan tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçları/taksitleri talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak ertelenecektir.
 • Depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçları silinecektir.
 • Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel ve şahıs firması müşterilerinin borçları, anapara ve faizleriyle birlikte silinecektir.
 • Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilere özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine ve çiftçilere 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturulmuştur.
 • İlk günden itibaren bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımlanmıştır.
 • Deprem bölgesindeki şubelerden işlem yapacak müşterilerden bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu alınmayacaktır.
 • Finansal Destek
Ziraat Bankası
 • Ziraat Finans Grubu'ndan Deprem Bölgesine 35 Milyar TL'lik Destek sağlanmıştır.
 • Ticari işletmelere kullandırılan kredi borçları/taksitleri, tüm kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları KOBİ limitine kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak 31.08.2023 tarihine kadar talebe bakılmaksızın ertelenmiştir.
 • KOBİ limitine kadar ticari işletmelere kullandırılan kredi borçları/taksitleri ve tüm kredi kartı borçları talep durumuna bakılmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar faizsiz olarak 1 ay ertelenmiştir.
 • Finansal Destek