HİZMETLERİMİZ

Türkiye’de Sparkassenstiftung olarak; finansal okuryazarlığı artırmak ve hedef kitlenin finansmana erişimini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz ilk projemiz olan “Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı” Projesi ile kapsayıcı amacımız, hedef kitlenin finansmana erişimini sağlamak amacıyla farklı kanallar açmak ve kişilerin yaşam standartlarını yükseltmektir. Bu amaç doğrultusunda hedef kitleye sağlanacak olan Birikim Oyunu, Mikro İş Oyunu eğitimlerimiz ve girişimcilik aktivitelerini destekleyen ek eğitim modüllerimiz ile finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması hedeflenmekteyiz.

Türkiye’deki mevcut ve potansiyel girişimcilerin işletmelerinin sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesi, desteklenmesi ve sonrasında finansal kurumlar ile bağlantı oluşturarak bilgiye ve hizmete erişmesi önceliklerimiz arasındadır.

Sparkassenstiftung Türkiye ekibi olarak attığımız her adım, girişimcilerin ihtiyaçları olan desteği sağlar niteliktedir. Yenilikçi ve iş birlikçi yaklaşımımız; potansiyel ve varolan girişimcilere değer katacaktır. Potansiyel ve mevcut işletmelerin kendi koşullarına özel hazırlanmış stratejiler ile işletmelerin sürdürülebilirliği artacaktır.