Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (Uluslararası İş Birliği Birikim Bankası Vakfı) kimdir?

Sparkassen (Birikim Bankaları), 200 yıl önce Almanya’da düşük gelirli kişilere hizmet vermek amacıyla bir mikro finans kuruluşu olarak kurulmuştur. O tarihten itibaren üst düzey profesyonelliğini güçlü sosyal hizmetleriyle başarılı bir şekilde birleştirerek, dünyanın en büyük finans gruplardan biri haline gelmiştir. 

Dünyada birçok ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1960’lı yıllarda, ilk uluslararası iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır. Demir perdenin yıkılmasından ve Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, finansal sektörde gelişmek için giderek daha fazla destek talep etmiştir. Hem profesyonel hem de uygun fiyatlı finansal hizmetlerin başarılı bir sağlayıcısı olması dolayısıyla Sparkassen modelinin dünyadaki banka ve hükümetlerin dikkatini çekmiştir. Sparkassen-Finanzgruppe ise bu talebe 1992 yılında uzmanlık ve deneyimlerini aktardığı Sparkassenstiftung für internationale Kooperation’ı kurarak cevap vermiştir.

Birikim Bankaları’nın yanı sıra Sparkassen-Finanzgruppe; bölgesel bankalar, yapı kooperatifleri, sigorta şirketleri ve pek çok diğer finansal hizmet sağlayıcılarının bulunduğu, çeşitli alanlarda zengin bilgi ağına sahiptir. Şemsiye kuruluşu Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV – Alman Birikim Bankaları Birliği)’dir.

Kuruluşundan bu yana Sparkassenstiftung, birlikte çalıştığı paydaş kurumların ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çalışmalarına yön vermektedir. Sparkassenstiftung; sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla, kurumların kapasitelerini geliştirmektedir. Amacı, hedef kitlenin finansal ve iş okuryazarlık oranını artırmak ve finansal kaynaklara erişimini sağlamaktır. Finansal kurumlara verdiği hizmetler ile birlikte çalıştığı kurumların hedef kitleye yönelik yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde bankacılık ve finans hizmetlerini geliştirmesini desteklemektedir. 

Sparkassenstiftung, 50’den fazla ülkede proje yürütmektedir. Yürüttüğü projelerde, finansal ve iş okuryazarlığı, tüketicinin korunması, kırsal ve yeşil finans, kapasite geliştirme, küçük ve orta ölçekli işletme finansmanı ve diğer konularda yerel ve uluslararası uzmanları aracılığıyla danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sparkassenstiftung’un 50’den fazla ülkede yürüttüğü projeler hakkında detaylı bilgi almak için; Dünya Çapında Projeler

Sparkassenstiftung’un projelerini yürütürken edindiği Misyon:

Küresel düşün, yerel ihtiyaca yönelik hareket et, uluslararası iş birliği yap.

Sparkassenstiftung’un her şeyden önde gelen Hedefi:

Dünya çapında finansal erişime katkı sağlamaktır.

Sparkassenstiftung’un amacı birlikte çalıştığı paydaşların hedef kitleye yönelik hizmetlerini geliştirme ve hedef kitlenin kalıcı olarak finansal hizmetlere erişimini desteklemektir. Ulaşmak istediğimiz temel hedef kitle; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (MKOBİ) ile aynı zamanda finansal bilgi ve hizmet anlamında desteğe ihtiyaç duyan, sosyal olarak dezavantajlı gruplardır.
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V.’nin yürüttüğü çalışmalar ve projeler, sosyal adaleti koruyarak ve dünyanın ekolojik kısıtlamalarına uyarak küresel ekonomik gelişmenin elde edilmesi için bir temel oluşturacak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum içindedir. Projelerimizle aşağıdaki SKA’nın (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) yerine getirilmesine katkıda bulunmaktadır.