Sparkassenstiftung Türkiye

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa çok daha fazla sayıda kişi mülteci olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütüne (UNHCR) göre 2019 yılında zorla yerlerinden edilmiş kişilerin toplam sayısı 79,5 milyonu geçmiştir. Özellikle Suriye’de patlak veren iç savaş sonucunda 4 milyondan fazla mülteciyi (toplam nüfusun yaklaşık %5’i) topraklarında barındıran Türkiye Cumhuriyeti şimdiye kadar en fazla sayıda mülteciyi kabul eden ülke olmuştur. Neredeyse %90’ı yerel topluluklarda, genellikle kentlerde ve büyük şehirlerin çevrelerindeki yaşam alanlarında yaşamaktadır. Mültecilerin temel öncelikleri gıda, barınma, sağlık hizmetleri, eğitim ve istihdama erişimdir. Mültecilerin ev sahibi toplum ile uyumlu biçimde yaşaması ve ülkenin politik, ekonomik kalkınmasının farklı kaynaklar ile desteklenmesi önemlidir. Bu nedenle, daha önceki deneyimleri doğrultusunda Sparkassenstiftung, “Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı” Projesi’ni başlatmaya karar vermiştir.

Sparkassenstiftung’un Türkiye’de gerçekleştirdiği projeler ile kapsayıcı amacı, hedef kitlenin finansa erişimini desteklemek ve yaşam standartlarını yükseltmektir. Bu amaç doğrultusunda hedef kitleye yönelik finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek, hedef kitlenin girişimcilik aktiviteleri desteklenecek, Türkiye’deki finans sektörü, hizmetleri ile ilgili bilgiye ve hizmete erişmeleri sağlanacaktır. Deneyimi ve uzmanlık alanı doğrultusunda Sparkassenstiftung, ekonomik gelişmenin önemli unsurları olan finansal okuryazarlık ve iş okuryazarlığı becerileri üzerinde odaklanır.

2016-2017 yılları arasında Sparkassenstiftung, GIZ tarafından gerçekleştirilen Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi topluluklara finansal okuryazarlık ve temel iş becerileri kazandırılmasına ilişkin gerçekleştirilen bir projede yer almıştır. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Sparkassenstiftung’un öncü eğitim araçları olan “Birikim Oyunu” ve "Mikro İş Oyunu" eğitimleri ile 58 öğretmene, eğitmen eğitimi sağlanmıştır. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmenler, 3000’den fazla öğrenciye “Birikim Oyunu" ve "Mikro İş Oyunu" eğitimlerini aktarmışlardır.

Alınan olumlu geri dönüşler sonrasında, Sparkassenstiftung Almanya Federal Ekonomi İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından Türkiye’de yeni bir proje finanse edilmeye karar verilmiştir.