Temel Yetkinliklerimiz

Sparkassenstiftung bankacılık ve finans faaliyetleri yelpazesindeki tüm projeleri uygulamaktadır. Ancak temelde finansal katılımın benimsenmesine yönelik tasarlanmış 6 tematik öncelikli alana odaklanır.

Kapasite Geliştirme

Eğitim ve insan kaynakları geliştirme, Sparkassenstiftung’un tüm projelerinin ayrılmaz bileşenleridir. Mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesinden eğitim akademilerinin kurulmasına kadar başarılı konseptleri alıp paydaşların eğitim altyapılarına entegre eder. Özel olarak geliştirilmiş eğitim modüllerini uygulamaları amacıyla yerel eğitmenleri eğitir ve eğitimler gerçekleştirir.

Finansal Okuryazarlık

Hayatta aldığımız kararların sıklıkla finansal kararlar olmalarından ötürü paranın nasıl yönetileceğini anlamamız büyük önem kazanır. Bu da Alman Sparkassen’in işletme becerilerinin ve uzmanlığın neden güçlendirilmesini amaç edindiğini ve aynı zamanda hane halklarının neden finansal açıdan daha esnek hale gelmelerine yardımcı olduğunu açıklar. Çocuklar ve gençler için “Sparkassen SchulService” (Birikim Bankaları Okul Hizmeti) veya yetişkinler için “Gelt und Haushalt” (Para ve Hane Halkı) hizmeti gibi danışmanlık hizmetleri sağlayarak, Almanya’nın dört bir yanında finansal okuryazarlığın artmasına yardımcı olur. Çalışmalarını bu deneyim üzerine inşa eden Sparkassenstiftung, konseptleri ve materyalleri ülkenin münhasır ihtiyaçlarına göre belirler.

Mikro-Küçük-Orta İşletmeler için Finans

Mikro, küçük, orta ölçekli işletmeler (MKOBİ), ekonomik büyümenin ve istihdamın temelini oluşturur. Bununla birlikte başarılı olmaları için ihtiyaçlara yönelik finansal hizmetlere erişimleri gereklidir. Sparkassenstiftung, ürün tasarımından personel eğitimine, borç vermeye ilişkin tüm unsurların halka sunulması ve profesyonelleştirilmesi amacıyla, bankalar ile finansal kuruluşlara destek olur. Bu doğrultuda Sparkassen-Finanzgruppe’nin (Birikim Bankaları Finans Grubu) deneyim alanları oldukça geniştir.  

Kurumları Geliştirme

“Adil, ilgili, yakın”- Alman Sparkassen; mükemmel finansal getirileri sosyal sorumlulukla bir araya getirme konusunda uzmanlaşmıştır. Dahası finansal hizmetleri herkes için erişilebilir hale getirir. Başarının ardındaki kilit faktörler arasında; dernek çalışmalarıyla maliyetlerin azaltılması ve profesyonel çalışma sistemi ile kârın artması bulunur. Proje çalışmalarında bu kilit faktörleri iletmek ve uygulamak suretiyle, Sparkassenstiftung perakende bankalarının yeniden yapılanmalarını sağlayabilmekte ve kayıt dışı mikro-finans kuruluşlarını, yasal mikro-finans bankalarına dönüştürebilmektedir. Ayrıca, üyelerine yararlı hizmetler sağlayan derneklerin kurulmasını da desteklemektedir.

Kırsal Finans

Krediler, birikim ürünleri, sigorta ve ödeme işlemleri, kırsal finansın merkezinde yer alır. Tarıma elverişli küçük toprak sahipleriyle mikro-işletmelere odaklanan bizler; ekim döngüleri ve mevsimsel dalgalanmaları dikkate alan, ihtiyaca dayalı, kişiselleştirilmiş tarımsal finansman ürünlerinin yaratılmasında yardımcı oluyoruz. Dahası kırsal finansman; hedeflenmiş sigorta çözümlerini, ödeme ve tedarik garantileri gibi tüm değer zincirlerini ve riskten koruma araçlarını benimsemektedir. 

Yeşil Finans

Yeşil finans; yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliğini teşvik etmenin yanı sıra insanların (örneğin çevre dostu iş geliştirmelerini desteklemek suretiyle) iklim değişikliği ile daha iyi başa çıkabilmelerini sağlamayı amaçlar. Sparkassenstiftung, yeşil teknolojilere yatırımlar yapılması için finansal ürünlerin geliştirilmesine yönelik yerel bankalara da yardımcı olur. Alman Sparkassen; enerjide geçiş amacına bağlı olarak belediyeler, orta büyüklükteki şirketler ve ev sahibi topluluklar tarafından gerçekleştirilen çok sayıda küçük ölçekli projeye finansal kaynak sağlamıştır.