Mikro İş Oyunu

German Sparkassenstiftung olarak, potansiyel ve var olan girişimcilerin işletmelerini sürdürülebilir ve başarılı bir biçimde yönetebilmeleri amacıyla Mikro İş Oyunu eğitimini gerçekleştiriyoruz. Mikro İş Oyunu yeni kurulmuş işletmeler, mikro işletmeler ve gelişmek isteyen küçük işletmeler için etkileşimi yüksek bir eğitimdir.

“Mikro İş Oyunu" eğitiminde katılımcılar, dokunabilecekleri bir oyun panosu üzerinden küçük bir meyve suyu dükkânı işletir. Eğitim sırasında gruplar oluşturulur ve her bir grup kendi işletmesini yönetirken; dükkânları için kararlar alarak, temel finansal okuryazarlık ve girişimcilik becerileri kazanırlar. Muhasebe, tedarik, üretim, müşteri ilişkileri, pazarlama, teknoloji ve rekabet gibi işletme yönetimine dair temel alanlarda teknik bilgiye erişirler. İşletmenin büyümesi ve iş fırsatlarının değerlendirilebilmesi için grup üyeleri, karşılaşılan durumlarla ilgili birlikte kararlar alır.


Katılımcılar dört tur boyunca işletmelerinin “para”sını pano üzerinde hareket ettirerek yönetir. Bu süreçte katılımcılar; finansal bilgiyi artırma, işletmeyi verimli şekilde yönetme, gerekli yatırımları yaparak pazarda büyüme, kredi kullanma gibi farklı konu başlıklarında bilgi edinir.

“Mikro İş Oyunu’’ eğitiminin genel amacı, deneyime dayalı bir yaklaşımla mikro ve küçük ölçekli işletmelerin nasıl yönetileceğinin tecrübe edilmesidir.

Eğitim süresince katılımcılar, temel işletme yönetimi konusunda daha net bir bakış açısı kazanır ve işletmelerini daha başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl yönetebileceklerini keşfederler.


Mikro İş Oyunu eğitiminde amaçlanan:

  • İİşletmeyi etkileyen tüm ekonomik faktörler hakkında finansal bilgi edinmek,
  • Girişimci gibi düşünme ve davranmanın anlamını kavramak,
  • Mikro ve küçük ölçekli işletmeleri geliştirme yöntemleri öğrenmek,
  • Girişimci olarak ilerlerken karşılaşılabilecek zorluk ve fırsatları keşfetmek,
  • Temel muhasebe ve kontrol ilkelerini anlamak, basit finansal araçları uygulamak,
  • Derin bir müşteri ilişkileri yönetimi geliştirmek ve temel pazarlama bilgisi edinmek,
  • Market dinamiklerinin farkına varmak ve rakip analizi yapabilmek,
  • Finans kuruluşları ile müşteriler arasındaki ara yüzü anlamak ve ilgili çıkarımları gerçekleştirmektir.

“Mikro İş Oyunu” eğitimi yüz yüze üç tam gün, çevrim içi olarak beş yarım gün sürmektedir.

Mikro İş Oyunu eğitimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

sparkassenstiftung.de'de bu konuyla ilgili daha fazla oku

Bu konu ile broşürü görüntüle

Bu konu ile ilgili videoyu görüntüle